Onze aanpak

We hechten veel belang aan het opbouwen van een persoonlijke relatie:
Het opbouwen van een persoonlijke relatie is de basis van al onze inspanningen om de kinderen zich te laten ontwikkelen. We willen weten wie de kinderen zijn en wat er speelt in hun leven. We geloven dat als kinderen zich gezien voelen en ervaren dat er op een liefdevolle manier met ze wordt omgegaan, dat ze kunnen groeien. Doordat we naast hen staan, naar hen luisteren en met hen samen optrekken kunnen ze ontspannen en zichzelf zijn.

We stemmen onze ondersteuning af op de specifieke behoeften van het kind:
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Op een eigen tempo en met eigen kwaliteiten en aandachtspunten. We kijken naar wat het kind nodig heeft. Welke specifieke talenten heeft het kind? Waar moet het nog verder in ontwikkelen? Geen enkele aanpak is daardoor het zelfde. We volgen het kind en stimuleren en nodigen het uit om stappen te zetten die passen bij zijn ontwikkeling.

We zorgen voor veiligheid, structuur én vrijheid:
Zonder een veilig klimaat kan er geen sprake zijn van groei. Veiligheid ontstaat door het creëren van voorspelbaarheid; kinderen weten waar ze aan toe zijn bij Het Fort. Ze weten wat er gebeurt op een dag, wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de begeleiders kunnen verwachten. Daar horen ook structuur, duidelijke regels, grenzen en omgangsvormen bij. Deze worden door de begeleiders consequent uitgedragen. Na een schooldag hebben kinderen behoefte aan ontspanning. We geven kinderen ruimte voor eigen initiatieven, zijn beschikbaar voor een gesprek, maar bieden ook ruimte om even zelf tot rust te kunnen komen.

We stellen het ervaren en doen centraal:
De kinderen willen naar Het Fort gaan omdat ze daar een leuke tijd kunnen beleven. Het ervaren van nieuwe, leerzame en spannende activiteiten staat daarbij centraal. Praten en naar elkaar luisteren nemen zeker een belangrijke plaats in, maar dit staat altijd in dienst van een activiteit en ervaring. Door te doen leren ze zichzelf en de ander het beste kennen.

Onze inspanningen zijn er op gericht om op de middellange termijn, als het kind zijn tijd bij Het Fort heeft afgerond, de volgende gedragsveranderingen te bewerkstelligen:

 • Het kind maakt zijn (middelbare) school af
 • Het kind participeert niet in een hangjongeren groep
 • Het kind heeft een droom voor de toekomst (bv. beroep dat hij wil beoefenen)
 • Het kind stelt prioriteiten
 • Als er iets geregeld moet worden stelt het kind zich proactief op
 • Het kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn taken
 • Het kind maakt zijn huiswerk op de middelbare school
 • Het kind kan benoemen waar hij goed in is
 • Het kind benadert andere mensen met respect en beleefdheid
 • Het kind heeft vrienden, onderling hebben zij goede invloed op elkaar

Op de langere termijn verwachten wij de volgende resultaten:

 • De jongere maakt een vervolgopleiding af
 • De jongere levert actief een bijdrage aan de maatschappij
 • De jongere heeft een baan waarin hij zijn talent kan toepassen
 • De jongere heeft een passende, schone en ingerichte woning
 • De jongere is in staat een langdurige, gezonde intieme relatie aan te gaan
 • De jongere maakt keuzes die positieve invloed hebben op zijn eigen leven en omgeving

De basis van de Fort-methode is de persoonlijke relatie die kinderen aangaan met de medewerkers en met elkaar. Doordat medewerkers goed weten wat er speelt in het leven van een kind en waar zijn of haar specifieke ontwikkelingsbehoeften liggen, kunnen ze hen tijdens activiteiten de begeleiding  geven die ze nodig hebben.

We ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling en stimuleren hen om met de juiste vaardigheden en eigenschappen het beste uit hun leven te halen. Deze vaardigheden en eigenschappen zijn samen te vatten in de term ‘life skills’. Deze life skills hebben we onverdeeld in onderstaande ontwikkelingsgebieden:

Omgaan met je jezelf:
Opbouwen van zelfvertrouwen en weerbaarheid, zelfkennis, omgaan met gevoelens, leren reflecteren, ervaren van autonomie, talenten ontdekken en ontwikkelen, verantwoordelijkheid dragen (o.a. voor eigen ontwikkeling).

Omgaan met de ander:
Inlevingsvermogen, gezonde relaties ontwikkelen, opbouwen van vriendschappen, zorgdragen voor elkaar en de omgeving, leren samenwerken, omgaan met conflicten.

Omgaan met je gezondheid:
Gezonde gewoonten ontwikkelen, kennis van gezonde voeding, ontwikkelen van fysieke conditie, regelmatig sporten.

Algemene life skills:
Besluitvaardigheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, assertiviteit, omgaan met stress en tegenslag, doorzettingsvermogen.

Op het gebied van life skills zien we gedachtegoed van Steven Covey en zijn “7 gewoonten voor effectief (persoonlijk) leiderschap” als een belangrijke inspiratiebron. Deze 7 gewoonten zijn:

 • Wees proactief
 • Begin met het einde voor ogen
 • Belangrijkste zaken eerst
 • Denk win-win
 • Eerst begrijpen, dan begrepen worden
 • Synergie
 • Houd de zaag scherp

Om de effecten van onze inspanningen op de ontwikkeling van de kinderen te meten maken we gebruik van onderstaande instrumenten. De gecombineerde informatie die hier uit naar voren komt verwerken we twee keer per jaar in een verslag. Per kind is dan inzichtelijk hoe zij zich hebben ontwikkeld de afgelopen periode.

Coachingsgesprekken:
Coachingsgesprekken geven ons inzicht in het welzijn van de kinderen. We zijn op de hoogte van hun ontwikkeling, behoeften en zaken waar ze tegen aanlopen.

Observaties:
Onze medewerkers bouwen een persoonlijke band met de kinderen op en staan dicht bij hen. Zij observeren de kinderen en houden in de gaten of het goed met ze gaat en of ze op de goede weg zijn. Dit doen zij de hele dag door, bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke maaltijden, activiteiten en vrije spel situaties.

Lekker in je vel-thermometer’:
De ‘lekker in je vel-thermometer’ is een vragenlijst die de kinderen tijdens de coachingsgesprekken zelf invullen. Door dit regelmatig te doen maken we hun vorderingen en welbevinden inzichtelijk.

Donateurs krijgen regelmatig een verslag over de belevenissen van de kinderen van de Fort-locatie die zij sponsoren. Word nu donateur en zie hoe wij bovenstaande aanpak in de praktijk uitvoeren.

Word donateur!