Word supporter van kinderen in armoede

Wil je samen met ons strijden tegen kinderarmoede in Nederland? Doe mee aan ons supportprogramma en geef voor €25 per maand een hoopvolle toekomst aan kinderen in armoede. Bij Het Fort omarmen we hen met liefde, aandacht en praktische hulp.

Machtigingsformulier

Ik machtig Tot Heil des Volks (incassant-ID: NL97ZZZ405302330000) om doorlopende incasso-opdrachten van uw gift naar uw bank te sturen. Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van Tot Heil des Volks uit te voeren. Tot Heil des Volks
incasseert rond de 30e van elke maand. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank.

Geef een gift

Je kunt Het Fort nu al steunen door een eenmalige gift over te maken naar rekeningnummer: 
NL34INGB0000104944

ten name van Stichting Tot Heil des Volks
onder vermelding van Het Fort

Geef je gift via een directe betaling

Vul hier het bedrag in dat je wilt doneren

Persoonlijke informatie

Neem contact met ons op