Loading...

Word supporter van kinderen in armoede

In Nederland zou geen één kind in armoede moeten leven. Maar toch is het voor 400.000 kinderen dagelijkse realiteit. Het Fort bestrijdt de impact die armoede heeft met een vernieuwende aanpak. Met langdurige begeleiding, liefdevolle aandacht en een goed doordacht pedagogisch programma uitgevoerd door professionele medewerkers. Zo geven we kinderen het steuntje in de rug dat ze nodig hebben om van hun leven een succes te maken. Voor nu en later, want ieder kind heeft recht op een kansrijke toekomst.

Het Fort is er speciaal voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Daarom zijn er voor deelname aan Het Fort geen kosten verbonden. Het Fort is financieel afhankelijk van donaties en fondsen. Help jij ons mee om de kinderen van Het Fort te helpen? Word dan nu donateur!

Word supporter van kinderen in armoede

Het unieke van Het Fort

Wij geloven in de kracht en talenten van ieder kind. Ook als ze opgroeien in lastige omstandigheden. Als je ouders moeten rondkomen van een laag inkomen heeft dat vaak invloed op je ontwikkeling. Dan is het fijn om extra ondersteuning te krijgen.
Voor deze kinderen is er Het Fort.

Het Fort is een vernieuwend initiatief op het gebied van armoedebestrijding onder kinderen. Lees hieronder wat er zo uniek is aan onze aanpak.

Langdurig

Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken is meer nodig dan symptoombestrijding. Wij geloven in de effecten van duurzame begeleiding en échte verandering. Geen kortdurende, oppervlakkige contacten maar persoonlijke aandacht, het creëren van een veilige sfeer en begeleiding over meerdere jaren.

Totaal aanpak

Armoede tast alle facetten van het leven aan. Wil je een kind dat opgroeit in armoede effectief steunen, dan moet je hem of haar versterken in de praktische, lichamelijke en emotionele facetten van het leven. Met ons programma leren we kinderen life skills aan waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Sponsormodel

Het Fort werkt met een vernieuwend sponsormodel. De maandelijkse donaties van particulieren en bedrijven komen ten goede voor de zorg van de kinderen van een specifieke Fort-locatie. Donateurs krijgen met regelmaat een update over de belevenissen van deze kinderen. Het Fort ontvangt ook financiële steun van fondsen en subsidies.

Preventief

Armoede kost de samenleving veel geld. Onze aanpak werkt preventief. We willen zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij kinderen in armoede om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Hierdoor doen ze later minder een beroep op hulpverlening en komen ze minder in aanraking met justitie.

Het Fort biedt kinderen:

  • Twee middagen per week een veilige plek om te kunnen ontspannen, spelen en groeien.
  • Coachingsgesprekken, life skills en huiswerkbegeleiding.
  • Vriendschappen, veilige sfeer en liefdevolle aandacht.
  • Aandacht voor sport, kunst, cultuur en gezonde voeding.

Wil je meer weten over onze aanpak? Klik dan hier.

De impact van armoede

1 op de 8 kinderen in Nederland
groeit op in armoede

Kinderarmoede is een groter probleem in Nederland dan veel mensen denken. Maar liefst 1 op de 8 kinderen groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Landelijk zijn dat 400.000 kinderen, in Amsterdam zijn dat er 35.000. Leven in armoede brengt vaak samenhangende problemen met zich mee. Het is lastiger om goed mee te komen op school, er ontstaat sociale isolatie, er ontstaan ongezonde voedingspatronen en fysieke klachten. Ongezonde huisvesting, problemen bij de opvoeding en moeilijke thuissituaties spelen vaak ook in rol als je leeft onder de armoedegrens. Dit alles heeft geestelijk veel invloed op kinderen. Hun zelfvertrouwen is lager, de toekomstvisie negatief en het vertrouwen in anderen en de omgeving blijft achter.

Deze problemen zijn zowel de oorzaak als het gevolg van armoede en hebben een versterkende invloed op elkaar. Dit beperkt de mogelijkheden op een kansrijke toekomst. Kinderen komen terecht in een vicieuze cirkel van armoede en het doorbreken ervan is erg lastig.

0
kinderen in Nederland leven in armoede
0
kinderen in Amsterdam leven in armoede

Wij geloven

We geloven dat er genoeg is op deze wereld voor iedereen en zetten ons in voor een eerlijker verdeling. We voelen ons geroepen om te bouwen aan een mooiere wereld. Daarvoor willen we graag onze middelen en talenten beschikbaar stellen en ons inzetten voor kwetsbare mensen in de maatschappij.

We geloven in de kracht van een liefdevolle en aandachtige benadering. Naastenliefde en praktische zorg gaan hand in hand. We geloven dat (voor)oordelen veel kapot maken en daarom is ieder kind bij ons welkom. We hebben respect voor de keuze, levensovertuiging en opvattingen van ieder kind en ouder die wij ontmoeten.  Ons grote voorbeeld is Jezus. Hij is voor ons de bron van leven.

Kom jij binnenkort Het Fort versterken?

Als vrijwilliger

Vrijwilligers vervullen een onmisbare rol binnen Het Fort. Heb jij de tijd en energie om samen met ons de kinderen op Het Fort een mooie tijd te bezorgen? Meld je dan hier aan als vrijwilliger.

Bekijk hier de vacaturetekst

Veel gestelde vragen

Iedere groep op Het Fort heeft plek voor 12 kinderen. Dit beperkte aantal garandeert een veilige sfeer en stelt medewerkers in staat om een persoonlijke band op te bouwen met de kinderen. Door de beperkte hoeveelheid plaatsen hanteren we een toelatingsbeleid. Om in aanmerking te komen voor een plek op Het Fort hanteren we de volgende richtlijnen:

– De kinderen hebben een stadspas, het inkomensniveau van de ouders ligt onder armoedegrens.
– Kinderen gaan naar een basisschool die op loopafstand is gelegen van de Fort-locatie in hun buurt.
– De kinderen zitten in groep 5, 6 of 7.
– De kinderen en ouders zijn betrokken bij Het Fort en bereid om te komen op de afgesproken dagen.

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de groepen. We houden rekening met de verdeling jongens / meisjes, leeftijden en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Het heeft onze voorkeur als in een groep weinig reeds bestaande vriendschappen aanwezig zijn. We willen een eigen en nieuwe dynamiek in de groep tot stand kunnen laten komen. Dit doen we onder andere door kinderen van verschillende scholen samen te brengen.

De giften die Het Fort ontvangt van donateurs komen ten goede voor de zorg van de kinderen van een specifieke Fort-locatie. We hebben financiële middelen nodig voor eten, drinken en onderwijs- en spelmateriaal. Maar ook voor het opknappen van de locatie, meubilair en personeel.

Dit is uiteraard mogelijk. Eenmalige giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN NL34INGB0000104944 ten name van Stichting Tot Heil des Volks (onze moederstichting), onder vermelding van ‘Het Fort’. Als u aan specifieke Fort-vestiging wilt doneren kunt u dit doen onder vermelding van bijvoorbeeld ‘Het Fort Banne’. Onze BIC code (voor betalingen vanuit het buitenland) is INGBNL2A.

Het Fort heeft een ANBI-status.

Het Fort is als non-profit organisatie volledig afhankelijk van giften van derden. Financiële steun van particuliere sponsors is daarom zeer welkom.
Uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Vanwege privacywetgeving in Nederland mogen we je niet een foto sturen van een kind dat je sponsort. Het is ook niet toegestaan om persoonsgegevens te delen. Wel kunnen we je laten weten in welk project, in welke wijk en in welke groep jouw kind zit. Je ontvangt 2 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over Het Fort en de vorderingen van de groep waarin het kind zit dat jij sponsort.

Vanwege privacywetgeving in Nederland kunnen we je niet direct in contact brengen met het kind dat je sponsort. Het is ook niet toegestaan om persoonsgegevens te delen. Wel kunnen we je laten weten in welk project, in welke wijk en in welke groep jouw kind zit. Je ontvangt 2 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over Het Fort en de vorderingen van de groep waarin het kind zit dat jij sponsort.

Het Fort is onderdeel van koepelorganisatie Stichting Tot heil des Volks. Deze stichting heeft een ANBI-status, daarmee zijn je giften belastingaftrekbaar.

Neem contact met ons op

Het Fort – Locatie De Banne

Parlevinker 12
1034 PZ Amsterdam
debanne@hetfort.org

Telefoonnummer: 020 3446313

 

Het Fort – Locatie Het Arnhemse Broek

De Blokhut
Le Mairehof 20
6828 RB ARNHEM
mariaderksen@hetfort.org

Telefoonnummer: 06 – 463 44 211

Het Fort – Support Office

O.Z. Voorburgwal 241
1012 EZ Amsterdam
info@hetfort.org

Telefoonnummer: 020 3446310