FAQ Page

/FAQ Page

Iedere groep op Het Fort heeft plek voor 12 kinderen. Dit beperkte aantal garandeert een veilige sfeer en stelt medewerkers in staat om een persoonlijke band op te bouwen met de kinderen. Door de beperkte hoeveelheid plaatsen hanteren we een toelatingsbeleid. Om in aanmerking te komen voor een plek op Het Fort hanteren we de volgende richtlijnen:

– De kinderen hebben een stadspas, het inkomensniveau van de ouders ligt onder armoedegrens.
– Kinderen gaan naar een basisschool die op loopafstand is gelegen van de Fort-locatie in hun buurt.
– De kinderen zitten in groep 5, 6 of 7.
– De kinderen en ouders zijn betrokken bij Het Fort en bereid om te komen op de afgesproken dagen.

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de groepen. We houden rekening met de verdeling jongens / meisjes, leeftijden en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Het heeft onze voorkeur als in een groep weinig reeds bestaande vriendschappen aanwezig zijn. We willen een eigen en nieuwe dynamiek in de groep tot stand kunnen laten komen. Dit doen we onder andere door kinderen van verschillende scholen samen te brengen.

De giften die Het Fort ontvangt van donateurs komen ten goede voor de zorg van de kinderen van een specifieke Fort-locatie. We hebben financiële middelen nodig voor eten, drinken en onderwijs- en spelmateriaal. Maar ook voor het opknappen van de locatie, meubilair en personeel.

Dit is uiteraard mogelijk. Eenmalige giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN NL34INGB0000104944 ten name van Stichting Tot Heil des Volks (onze moederstichting), onder vermelding van ‘Het Fort’. Als u aan specifieke Fort-vestiging wilt doneren kunt u dit doen onder vermelding van bijvoorbeeld ‘Het Fort Banne’. Onze BIC code (voor betalingen vanuit het buitenland) is INGBNL2A.

Het Fort heeft een ANBI-status.

Het Fort is als non-profit organisatie volledig afhankelijk van giften van derden. Financiële steun van particuliere sponsors is daarom zeer welkom.
Uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Vanwege privacywetgeving in Nederland mogen we je niet een foto sturen van een kind dat je sponsort. Het is ook niet toegestaan om persoonsgegevens te delen. Wel kunnen we je laten weten in welk project, in welke wijk en in welke groep jouw kind zit. Je ontvangt 2 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over Het Fort en de vorderingen van de groep waarin het kind zit dat jij sponsort.

Vanwege privacywetgeving in Nederland kunnen we je niet direct in contact brengen met het kind dat je sponsort. Het is ook niet toegestaan om persoonsgegevens te delen. Wel kunnen we je laten weten in welk project, in welke wijk en in welke groep jouw kind zit. Je ontvangt 2 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over Het Fort en de vorderingen van de groep waarin het kind zit dat jij sponsort.

Het Fort is onderdeel van koepelorganisatie Stichting Tot heil des Volks. Deze stichting heeft een ANBI-status, daarmee zijn je giften belastingaftrekbaar.